Tiekėjai

Šio informacinio straipsnio tikslas paaiškinti, kaip iš tiekėjo gaunamas prekių kategorijas, gamintojus bei variacijas priskirti savo parduotuvei.

Prieš pradedant daryti priskirimus Jūs turite būti pasidarę šiuos veiksmus:
1. Kategorijų medį. Kaip sukurti kategorijų medį sužinosite čia.
2. Variacijas, kurių tiekėjui reikia. Pvz.: Pasirinkite dydį. Kaip sukurti variacijas sužinosite čia.
3. Atributų grupę. Kaip sukurti atributų grupes ir atributus sužinosite čia.

 

 

Tiekėjo prekių kategorijų priskyrimas savo el. parduotuvės prekių kategorijoms

Prekių valdymas > Tiekėjai. Atsivėrusiame lange matysite tiekėjų sąrašą, kurie yra integruoti Jūsų parduotuvėje. Redaguojate tiekėją. Pasirenkate punktą Kategorijos. Atsivėrusiame lange kairėje pusėje (Raudona spalva) matysite visas tiekėjo kategorijas, o dešinėje pusėje (Juoda spalva) matysite savo parduotuvės kategorijas (žr. pav., kuris nurodytas žemiau):

Prekių importavimas (4)

 

Kairėje pusėje turėsite pasirinkti kategoriją, kuriai bus priskirta tiekėjo kategorija (susiesite tiekėjo kategorijas su savo). Jei Jums pritrūks kategorijos, šone paspadę Sukurti, galite sukurti indentiška tiekėjo kategoriją, tik nepamirškite vėliau jos priskirti savo kategorijos medžiui.
Išsaugokite pakeitimus.

 

 

Tiekėjo gamintojų priskyrimas savo el. parduotuvėje

Norėdami priskirti gamintojus, turite savo parduotuvėje sukurti Gamintojus arba priskirti jau esamiems.
Tada keliaujate Prekių valdymas > Tiekėjai > Redaguojate tiekėją > Gamintojai. Kairėje pusėje (Raudona spalva) matysite tiekėjo gamintojus, o dešinėje (Juoda spalva) savo parduotuvės gamintojus (žr. pav., kuris nurodytas žemiau):

Prekių importavimas (5)

 

Dešinėje pusėje turėsite pasirinkti gamintoją, kuriam bus priskirtas tiekėjo gamintojas. Jei jūsų el. parduotuvė yra nauja, pas jus bus tuščia, todėl galite tiesiog spausti mygtuką Sukurti ir jums sukurs identišką gamintoją, kaip yra pas jūsų prekių tiekėją.

 

 

Tiekėjo variacijų priskyrimas savo el. parduotuvėje

Prieš priskirdami variacijas jau turite juos turėti susikūrę savo el. parduotuvėje
Prekių valdymas > Tiekėjai > Redaguojate tiekėją > Pasirinkimai. Kairėje pusėje matysite tiekėjo variantus (Raudona spalva), o dešinėje (Juoda spalva) matysite savo pasirinkimus(žr. pav., kuris nurodytas žemiau):

Prekių importavimas (6)

 

Viduriniame lange pasirenkate savo konkretų variantą, kuris atvaizduos tiekėjo variantą, o dešinėje pusėje pasinkate savo variaciją.
Išsaugokite pakeitimus.

 

 

Tiekėjo atributų priskyrimas savo el. parduotuvėje

Turėdami sukūrę atributus ir jų grupes savo el. parduotuvėje keliaujate į Prekių valdymas > Tiekėjai > Redaguojate tiekėją > Atributai. Kairėje pusėje matysite tiekėjo atributus (Raudona spalva), o dešinėje pusėje matysite savo sukurtus atributus ir jų grupes (Juoda spalva), žr. pav., kuris nurodytas žemiau:

Prekių importavimas (7)

 

Dešinėje pusėje pasirenkate atributo grupę, kuriai priklausys atributas, o viduriniame lange pasirenkate atributą, kuris atvaizduos tiekėjo atributą.
Išsaugokite pakeitimus.

 

 

Kaip pridėti antkainį?

Prisijungus prie administracijos aplinkos einate į Prekių valdymas > Tiekėjai. Atsivėrusiam lange matysite sąrašą tiekėjų, kurie yra pas jus integruoti. Prie norimo tiekėjo, kuriam norite keisti prekių antkainius, spauskite Redaguoti.
Pasirinkite skirtuką Kainos. Atsivers antkainių valdymo langas. Atsivėrusio lango šone matysite mygtuką Pridėti (mėlynas pliusas), spauskite jį. Paspaudus Jums prisidėjo nauja eilutė, kurioje galite nurodyti antkainio duomenis. Pridėkite tiek eilučių, kiek antkainių skirtingoms kainoms norite nurodyti.
Pavyzdžiui: Jeigu prekėms nuo 0 Eur iki 10 Eur norite taikyti 70 proc. antkainį, skiltyje kaina nuo nurodykite 0, o kaina iki nurodykite 70, o stulpelyje antkainis nurodykite 70. Jeigu nuo 10 Eur iki 50 Eur norite naudoti antkainį 50 proc., pridėkite naują antkainių eilutę ir kaina nuo laukelyje nurodykite 11, kaina iki nurodykite 50, antkainis nurodykite 50. Sukurkite tiek skirtingų rėžių, kiek skirtingų antkainių skirtingoms prekių kainoms norite taikyti. Pastaba: Negali rėžio pradžia ir pabaiga sutapti. Pavyzdžiui kaina nuo 0 iki 10 ir antkainis 70, antra eilutė kaina nuo 10 iki 50, jau būtų klaidingai. Turi būti nuo 11 iki 50, 51 iki jūsų norimos kainos ir t.t. Paskutinis kainos iki laukas turėtų užsibaigti 9999.

Atnaujinta gegužės 7, 2019
  • Ar ši informacija Jums buvo naudinga?
  • TaipNe

30 dienų išbandyk nemokamai!